Proponowane nowe skróty

Tutaj proszę wpisywać nowe proponowane skróty z ich objaśnieniem.

Stopniowo, po akceptacji skróty te będą przenoszone pod odpowiednią literę

np.: NUM - niedokrwienny udar mózgu
w r.b.g. - w razie bólu głowy

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License