P

Skróty na literę P

pp - przewód pokarmowy

PPK - próba pięta-kolano
PPN - próba palec-nos
PPPPR - pacjent przywieziony przez pogotowie ratunkowe
P4R - pacjent przywieziony przez pogotowie ratunkowe
PTCA - przezskórna angioplastyka tętnic wieńcowych, od ang. percutaneous transluminal coronary angioplasty
PTW - Prawa tętnica wieńcowa
PMR - płyn mózgowo-rdzeniowy
PBL - przewlekła białaczka limfatyczna

p
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License