K

Skróty na literę K

kinf - karta informacyjna
KDL - kończyna dolna lewa
KDP - kończyna dolna prawa
KGL - kończyna górna lewa
KGP - kończyna górna prawa
klp - klatka piersiowa, np rtg klp - zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej
KUM - krwotoczny udar mózgu (skrót proponowany)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License