B

Skróty na literę B

BAC – biopsja aspiracyjna cienkoigłowa
Ba – krwinki zasadochłonne – bazofile
BAL – (ang.) płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (Brocho-alveolar Lavage)
BAL – (ang.) preparat chelatujący (British Anti-Lewisite)
BAO – (ang.) podstawowe wydzielanie kwasu solnego (Basic Acid Output)
BCG – (ang.) szczepionka przeciwgruźlicza (Bacillus Calmette Guerain)
BE – (ang.) nadmiar zasad (Base Excess)
BIPSS – (ang.) cewnikowanie zatok skalistych dolnych (bilateral inferior petrosal sinus sampling)
BK – badanie w kierunku prątków gruźlicy (Bacterium Koch)
BLS – (ang.) zapewnienie podstawowych czynności życiowych (Basic Life Support)
BMC – (ang.) zawartość mineralna kości (Bone Mass Content)
BMD – (ang.) gęstość mineralna kości (Bone Mass Density)
BMI – (ang.) indeks masy ciała (Body Mass Index)
BMR – (ang.) podstawowa przemiana materii (Basal Metabolic Rate)
BMT – (ang.) przeszczep szpiku kostnego (Bone Marrow Transplantation)
BNP – (ang.) Brain Natiuretic Peptide
BOM - badanie ogólne moczu
BP – (ang.) ciśnienie tętnicze (Blood Pressure)
BPH – (ang.) łagodny rozrost prostaty (Benign Prostata Hyperplasia)
BPM – (ang.) uderzeń na minutę (Beats Per Minute)
BSE – (ang.) zwyrodnienie gąbczaste mózgu, choroba wściekłych krów (Bovine Spongiform Encephalopathy)
BSP – (ang.) bromosulfoftaleina (Bromsulphtalein)
BTA – bezpośredni test antyglobulinowy
BUN – (ang.) azot pozabiałkowy (Blood Urea Nitrogen)
BVM – (ang.) worek samorozprężalny z zastawką i maska twarzowa (Bag Valve Mask)
b/z, bz - bez zmian

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License